Licytacje

Slide background

Nieruchomości

Budynki mieszkalne, budynki usługowo-przemysłowe, działki,
grunty orne, lokale mieszkalne, lokale usługowo-przemysłowe

Licytacje Komornicze
Slide background

Ruchomości

Elektronika, maszyny, pojazdy, samochody osobowe, maszyny rolne
maszyny rolne

Przystąp do licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej Kamila Jaworek

kancelaria Komornicza Nr X we Wrocławiu

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

 • 1. wykonywanie orzeczeń

  wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

 • 2. inne tytuły wykonawcze

  które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

 • 3. sporządzanie protokołu

  sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

 • Kontakt

  Tel. 71 349-79-18
  E-mail: wroclaw.jaworek@komornikid.plDodatkowe Informacje:

Adres Kancelarii:

ul. Przedmiejska 6-10 p. II lok.1
54-201 Wrocław

Rachunek bankowy:

BGŻ
65 2030 0045 1110 0000 0273 2880

Kancelaria jest czynna:

poniedziałek, środa i czwartek
w godz. 8:00 - 16:00
we wtorki od godz. 8:00 do 17:00
piątek od godz. 8:00 do 15:00

Najbliższe licytacje komornicze